Memory Lab - Datasta liiketoimintaa

Memory Lab on uusi tiedon jalostamiseen erikoistunut tutkimusympäristö Mikkelissä. Memory Lab palvelee alueella jo toimivia muistiorganisaatioita. Samalla se luo innovatiivisen alustan tekoälyn mahdollisuuksien hyödyntämiselle pitkäkestoisesti säilytetyn datan jalostamiseen ja kaupallisten palvelujen tuottamiseen myös uusilla toimialoilla. Tavoitteena on yhteistyön vahvistaminen, uusien innovaatioiden fasilitointi ja konseptien kaupallistaminen.

 

Memory Labia kehittää Digitalia, joka on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Helsingin yliopiston sekä Kansalliskirjaston yhteinen tutkimuskeskus. Memory Lab pohjaa Mikkeliin pitkäjänteisesti rakennettuun, valtakunnallisesti ainutlaatuiseen arkistoinnin, digitoinnin, aineistojen käytettävyyden ja tiedonhallinnan osaamiseen Memory Campuksessa.