Kuvan on luonut Hipulle asennettu Stable Diffusion, generatiivinen tekoäly syötteestä "AI Integration hub"

AIKO-hankkeen pilotoinnit

Memory Lab digitaalisuuden kokeilu- ja innovaatiokulttuurin ajurina Etelä-Savossa-hankkeessa jalostettiin paikallisten yritysten konsepteja tekoälyn hyödyntämisestä heidän liiketoiminnassaan vuosina 2023-2024.

Tällä sivulla esitellään jalostuneita konsepteja AI-kanvaasien ja konkreettisten proof of concept-demojen muodossa. 

Kanvaaseihin mahdollisesti tulee vielä muutoksia, lopulliset versiot päivitetään sivuille piakkoin.

Pilotissa tavoitteena on ennustaa asiakasmääriä ruokalistojen ja kävijähistorian perusteella. Myöhemmin ennusteessa voidaan huomioida myös mm. tilavaraustietoa, juhlapyhät tai suuret lähialueen tapahtumat.

The aim of this demo is to compare the similarity of the inputs and calculate tones for both inputs. It then proceeds to calculate summaries for the inputs and finally tags the texts. In total, this demo utilizes four different AI-models to achieve its objectives.

Active Life Lab:in maksimaalisen hapenottokyvyn testaamiseen käytettävä juoksumatto tuottaa hankalasti tulkittavan raportin. Pilotin tavoitteena on tuottaa raportista ymmärrettävämpi tulkinta tekoälyn avulla, jotta käyttäjä saisi siitä enemmän hyötyä.

Disec:llä on massoittain arkistoasiakkaiden kuvadataa ja osa datasta on täysin käsittelemätöntä. Tekoälyn avulla voitaisiin saavuttaa nopeampi ja tehokkaampi aineiston prosessointi.

Hyvinvointimittausdataa, unidataa ja fyysisten suoritusten lähtötasodataa hyödyntämällä voitaisiin luoda personoitu hyvinvointivalmentaja. Ratkaisun avulla tehostettaisiin ohjaajan ajankäyttöä.

Kalavapriikilla on olemassa paljon erilaista dataa myynnistä ja tuotannosta. Tekoälyn avulla on tavoitteena optimoida tuotanto sekä tuotteiden hinta, josta syntyisi säästöjä mm. pienemmän hävikin muodossa.

Pilotin tavoitteena on teollisuusjärjestelmien turvallisuuden kehittäminen tekoälyn avulla. Tekoälyn avulla nopeat putkirikot havaittaisiin nopeammin ja koko ratkaisu muodostaisi pohjan aluemittausjärjestelmälle.

Maatilan laitteiston IoT-sensori, pörssisähkö– ja säädataa hyödyntämällä voidaan optimoida maatilan energiantuotanto. Tulevaisuudessa ratkaisuun voidaan ottaa mukaan myös energian kulutuksen optimointi.

Maatilojen toimintaa on jo automatisoitu paljon. Saatavilla olevaa peltolohkodataa sekä tekoälyä hyödyntämällä pyritään optimoimaan työkoneiden ajot pelloilla. Ratkaisun avulla säästetään kustannuksissa ja pienennetään päästöjä.

Suur-Savon Sähköllä on energia-alan aineistoja vuodesta 1948. Pilotin tavoitteena on arvioida, miten digitoiduista aineistoista voidaan louhia Memory Labissa tekoälyavusteisesti tietoa liiketoiminnan ja tutkimuksen käyttöön.

Mikro-röntgentomografialla tuotettujen materiaalianalyysien tuottaminen vie paljon aikaa perinteisillä suurtehotyöasemilla. Memory Labin laskentakapasiteettia voitaisiin hyödyntää laajempien ja tarkempien analyysien tekemisessä nykyistä nopeammin.