DALL-E-tekoälyn generoima kuva kultahipuista

Pilotoinnit

Ehdota omaa pilottiasi Memory Labiin!

Ensimmäisenä Memory Labin mahdollisuuksia pääsivät kokeilemaan yritykset ja organisaatiot, jotka osallistuvat Memory Lab digitaalisuuden kokeilu- ja innovaatiokulttuurin ajurina Etelä-Savossa -hankkeeseen vuosina 2023–2024. Hankkeen piloteissa tusina eteläsavolaista yritystä jalosti omaa konseptiaan tekoälyn hyödyntämisestä liiketoiminnassaan.

Hankkeessa toteutuneisiin pilotteihin voi tutustua https://memorylab.fi/AIKO

Mikäli sinulla on idea Memory Lab -pilotiksi, otathan yhteyttä tutkimuspäällikkö Anssi Jääskeläiseen.

Historiallisten aineistojen löydettävyys

Digitoituista aineistoista voidaan louhia Memory Labissa tekoälyavusteisesti tietoa liiketoiminnan ja tutkimuksen käyttöön.

Optimointi ja ennakointi

Memory Labin laskentakapasiteetti mahdollistaa kompleksisten ja laajojen aineistojen hyödyntämisen esimerkiksi tarjonnan ja kysynnän ennustamisessa sekä tuotannon optimoinnissa.

Mallinnus ja simulointi

Memory Labissa voidaan mallintaa monimutkaisia teollisuuden ja rakennetun ympäristön infrastruktuureja. Digitaalisessa mallissa voidaan simuloida erilaisia tilanteita mm. ennakoivan kunnossapidon hyödyksi.

Datanhallinta ja tiedolla johtaminen

Memory Labissa voidaan yhdistellä dataa erilaisista lähteistä, hyödyntäen avointa tietoa sekä yritysten omia tietolähteitä.

Uudet älykkäät toimintamallit

Memory Labin ympäristössä voidaan kehittää ja opettaa tekoälymalleja, jotka ratkaisevat yritysten toiminnasta nousevia haasteita

Lisää pilotteja tulossa